Không phải đồ ăn cũng không phải view sống ảo 😃 mà em sẽ riviu cho mn 1 app sống ảo 🥰 • Có ai thử em app hot hit này chưa ạ ? Xinh xuất sắc luôn nhen 🥰 • Phù hợp mọi loại ảnh luôn 😻 • App : 黄油相机 (Mong ad duyệt ❤️)
người yêu thích