Một buổi tối tuyệt vời với không gian quán toàn đèn gió cây hoa lá, kèm được nghe nhạc acoustic hay quá hay Cứ tưởng lạc lên Đà Lạt Nước khá ngon. 5 sao cho Trà đậu biếc hạt chia
người yêu thích