Sau tết có ai đã ngán giầy mở không nào thù ghé ngây địa chỉ mầy đẻ mua 1 ly trà chay cay thom ngon. Đây có rất nhiều loại trà như trà táo, tà đào, trà dâu tầm chỉ với giá 19k. Ỏw đây còm bán nhiều loại trà nước uôbg và đò ăn vật khácmaf giá rât là học sinh.
người yêu thích