Bacu Coffee

Riviu một chiếc cafe gần nhà. Quán giữ phong cách nhà sàn trên sông ngày xưa, ai ở Q8 sẽ rất quen 😅😅 Không gian trồng nhiều cây xanh lại cạnh sông nên thoáng mát, thích hợp ngồi buổi sáng sớm rất chill nhá 😌😌 Quán ở đường Nguyễn Duy, dưới chân cầu Chánh Hưng.
người yêu thích