Liên Hệ
ba duy cafe

Ba Duy Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 88 Đặng Xuân Bảng, Thành phố Nam Định, Nam Định
Điện thoại: +84 94 532 22 26

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app