B-DUBS - Thảo Điền

B-DUBS - Thảo Điền

2 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00h - 23:00h
address.png 27 Thảo Điền, Thảo Điền, Q.2, TP.HCM, Việt Nam
Đánh giá địa điểm