an khê

chùa quan âm. yên Tĩnh.3 chùa có không khí trong lành thoáng mát lắm!!! mọi người ở đây hoà đồng vui vẻ!!! cảm thấy lòng minh được thanh thang khi tới đây!!!! Mọi người nên tới 1lan!!! m.n có thể Đi xe máy!!!
người yêu thích