Liên Hệ
al fresco's - pizza, my y, suon, steak bo bit tet - vincom center

Al Fresco's - Pizza, Mỳ Ý, Sườn, Steak Bò Bít Tết - Vincom Center

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
3.6/5 điểm (13 đánh giá)
Địa chỉ: 4th Floor, 402 Vincom Center, Quận Long Biên, Hà Nội
Giá tiền: 150.000VND - 330.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app