a5 cafe - nguyen thai binh

A5 Cafe - Nguyễn Thái Bình

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 99/30 - 32 Nguyễn Thái Bình, P. 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app