9th gyan milk tea - tran hung dao

9th Gyan Milk Tea - Trần Hưng Đạo

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 34 Trần Hưng Đạo, P. 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app