86 quan - quan nhau binh dan

86 Quán - Quán Nhậu Bình Dân

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 5 Trần Quốc Toản, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: (054)3 522 964

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app