💬𝘽𝙖́𝙣𝙝 𝙓𝙖̀𝙤 𝙏𝙧𝙪̛́𝙣𝙜 𝙏𝙧𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙏𝙝𝙤̂́𝙣𝙜 25𝙆 𝙘𝙝𝙤 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙝𝙤̣̂𝙥 𝙩𝙤 đ𝙪̀𝙣𝙜 🤣

_Ngày nào cũng chạy nganh cái xe bán bắp hấp dẫn này luôn á. _Hôm nay tấp lẹ gọi ngay phần bắp " Mỹ " xào trứng truyền thống yêu thích. Chua Choa,ngẫm nghi cái phần 25K này nó nhỏ,khi mà chị xào xào, nêm nêm là mình nghi rồi. Nghi và thấy luôn là nó không hề nhỏ nghen. _Một hộp ăn bao no, nêm nếm đậm đà có ruốc,có trứng gà ăn với bắp xào thấm gia vị kèm tương ớt , đơn giản mà ngon. __ [ Bắp Xào Truyền Thống ] ▪️Giá: 20K ~ 25K ▪️Thời gian: 10:00 ~ 18:00 ▪️Địa chỉ: số 2 Lê Quang Sung, Quận 6 ( góc Phạm Đinh Hổ) __ /By/ IG #SamLaCaReview ➡️ www.instagram.com/SamLaCaReview ♥️Ăn Uống Ngon đừng quên tag #Sam tại #SamLaCaSaiGon #SamLaCaQuan6
người yêu thích