185 coffee - hoang hoa tham

185 Coffee - Hoàng Hoa Thám

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 185 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app