17 cafe - trinh dinh trong

17 Cafe - Trịnh Định Trọng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 17 Trịnh Đình Trọng, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app