zen cay buoi coffee & tea

Zen Cây Bưởi Coffee & Tea

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 52 Hà Thị Thân, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app