yen nhi cafe

Yến Nhi cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 39 Cao Văn Lầu, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu
Điện thoại: 01228 181 003

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app