yen hoa - com suon thi nuong

Yến Hoa - Cơm Sườn Thị Nướng

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 478 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app