yaourt da lap vi

Yaourt đá Lập Vĩ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: +84 79 6252 034

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app