Ý Thiên - Bánh Cuốn & Bánh Ướt

Ý Thiên - Bánh Cuốn & Bánh Ướt

15.000 - 33.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 6:00h - 22:00h
address.png 274 Bà Hạt, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm