xuan long hotel

Xuan Long Hotel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 236 Phan Đình Phùng 236 Phan Đình Phùng, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 272.727VND - 300.001VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app