xu quan - hai san, lau & nuong

Xu Quán - Hải Sản, Lẩu & Nướng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 156 Thanh Niên, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app