Xôi chợ Bến Thành - Lê Thánh Tôn

Xôi chợ Bến Thành - Lê Thánh Tôn

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png Ngay chợ Bến Thành mé đường Lê Thánh Tôn, Quận 1.
Đánh giá địa điểm