win home- ben binh dong

Win home- Bến Bình Đông

5.0 /5 điểm (1 đánh giá)
win home- ben binh dong
win home- ben binh dong
win home- ben binh dong
win home- ben binh dong

Riviu từ cộng đồng (1)

thuy windy
Thủy Windy

06/04/2021 lúc 10:53 - Win home- Bến Bình Đông

5.0/5 điểm
Tui là tui bị ghiền món này lắm nè, thêm thật nhiều topping ăn sướng cái miệng 😋😋😋😋😋 Ăn mà ko bị nóng là ngày nào cũng ăn luôn đó 😁😁😁😁😁😁😁
12 heart-like.png

Thông tin chung

Tải app