vua dau bep - diem tam hong kong

Vua Đầu Bếp - Điểm Tâm Hong Kong

open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 23:00h
address.png 38 Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm