vit quay hong kong

Vịt Quay Hồng Kông

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 141 Minh Phụng, Quận 6, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 605 525

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app