Vằn Thắn, Sủi Cảo - Hàng Phèn

Vằn Thắn, Sủi Cảo - Hàng Phèn

open_time.png Giờ hoạt động: 6:00h - 10:00h
address.png 22 Hàng Phèn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đánh giá địa điểm