tuyen cafe

Tuyền Cafe

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 52B Phú Hà, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Giá tiền: 25.000VND - 150.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app