trung tam giai tri karaoke 336

Trung Tâm Giải Trí Karaoke 336

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 336, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: +84 52 3824 436

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app