trung nguyen e-coffee - bui van ngu

Trung Nguyên E-Coffee - Bùi Văn Ngữ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 23 Đường Bùi Văn Ngữ, Quận 12, Phường Tân Chánh Hiệp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0902629395

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app