trung hieu karaoke

Trung Hieu Karaoke

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 72E Nguyễn Sĩ Sách, Thành phố Vinh, Nghệ An
Điện thoại: +84 38 3523 144

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app