trung duong cafe

Trung Đường Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 112 Nguyễn Gia Thiều, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 241 6252 366

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app