tre xanh - cafe & karaoke

Tre Xanh - Cafe & Karaoke

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: +84 168 773 8099

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app