tran hung bakery

Trần Hưng Bakery

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 265 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38 531 956

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app