tram kt3 - sinh to & tra trai cay

Trạm KT3 - Sinh Tố & Trà Trái Cây

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 662 Lô V Vĩnh Khánh, P. 10, Quận 4, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app