tra xanh cafe

Trà Xanh Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 527 Trường Chinh, Thành phố Nam Định, Nam Định
Điện thoại: +84 350 3636 534

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app