tra sua vicente

Trà Sữa Vicente

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Ngyễn Ái Quốc, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: +84 90 238 88 83

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app