tra sua su su - tan ky tan quy

Trà Sữa Su Su - Tân Kỳ Tân Quý

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 147/17 Tân Kỳ Tân Quý, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 865 111

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app