tra sua lam - tam chau

Trà Sữa Lam - Tam Châu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 73 Đường Tam Châu, Quận Thủ Đức, Phường Tam Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0901305288

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app