tra sua hello! ngay moi

Trà sữa Hello! Ngày Mới

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 12C Phạm Vấn, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906 636 234

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app