tra sua happy life - cho cau

Trà Sữa Happy Life - Chợ Cầu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 6 Đường Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Phường Đông Hưng Thuận, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0925032709

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app