tra sua bobapop - vuon lai

Trà Sữa Bobapop - Vườn Lài

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 59 Đường Vườn Lài, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hòa, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02862773436

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app