tra sua am 18ºc - hoang hoa tham

Trà Sữa Âm 18ºC - Hoàng Hoa Thám

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 107 Hoàng Hoa Thám , Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35 004 388

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app