tra sua 100 do c - au co

Trà Sữa 100 Độ C - Âu Cơ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 50 Âu Cơ, Quận 11, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 695 763

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app