trà sũa deer

Trà Sữa Deer

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 36/2 Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP. HCM, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0906943179

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app