tokyo town - pho am thuc nhat

Tokyo Town - Phố Ẩm Thực Nhật

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 188B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3930 0595 - (08) 3930 0627

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app