tokyo kan - sushi barbecue

Tokyo Kan - Sushi Barbecue

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 389 Điện Biên Phủ, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 181 644

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app