tien phung cafe

Tiền Phụng Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1 Tổ 4 K3 Lê Thánh Tôn, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Điện thoại: (074) 3 858 053

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app