tien dong karaoke

Tiến Đồng Karaoke

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 112 Bà Triệu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: (032) 03 899 499

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app