tiem nha nam - tra sua & bun dau mam tom

Tiệm Nhà Nấm - Trà Sữa & Bún Đậu Mắm Tôm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 48 Ninh Tốn, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app