tiem banh mi khanh tung

Tiệm Bánh Mì Khánh Tùng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 98 Lê Lợi, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: +84 97 340 57 72

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app